جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی – جمعیت پیشرفت و عدالت

جمعیت پیشرفت و عدالت

انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در شهرستان کوهدشت برگزار می‌شود

انتخابات اعضای شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در استان لرستان برگزار خواهد شد. انتخابات اعضای شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت در استان لرستان، شهرستان کوهدشت برگزار خواهد شد. انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در شهرستان کوهدشت، در روز چهارشنبه، مورخ 1398/05/2 از ساعت 17 بعدازظهر در مسجد امام رضا(ع) واقع در شهرک امام خمینی(ره)…

انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در شهرستان الیگودرز برگزار شد+ تصاویر

مجمع عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت برای برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی این تشکل سیاسی در استان لرستان برگزار شد. به نقل از روابط عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، جلسه مجمع عمومی این تشکل سیاسی برای تعیین اعضای شورای مرکزی در شهرستان الیگودرز برگزار شد. در این جلسه که با حضور فعالان سیاسی و رسانه ای الیگودرز برگزار…

انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در شهرستان درود و ازنا برگزار شد

مجمع عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت برای برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی این تشکل سیاسی در استان لرستان برگزار شد. به نقل از روابط عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، جلسه مجمع عمومی این تشکل سیاسی برای تعیین اعضای شورای مرکزی در شهرستان درود و ازنا برگزار شد. در این جلسه که با حضور فعالان سیاسی و رسانه ای…

انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در استان اردبیل برگزار شد+ تصاویر

مجمع عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت برای برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی این تشکل سیاسی در شهرستان اردبیل برگزار شد. به نقل از روابط عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، جلسه مجمع عمومی این تشکل سیاسی برای تعیین اعضای شورای مرکزی در شهرستان اردبیل برگزار شد. در این جلسه که با حضور فعالان سیاسی و رسانه ای اردبیل برگزار…

انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در استان فارس برگزار شد+ تصاویر

مجمع عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت برای برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی این تشکل سیاسی در شهرستان شیراز برگزار شد. به نقل از روابط عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، جلسه مجمع عمومی این تشکل سیاسی برای تعیین اعضای شورای مرکزی در شهرستان شیراز برگزار شد. در این جلسه که با حضور فعالان سیاسی و رسانه ای شیراز برگزار…

انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در استان کرمانشاه برگزار شد+ تصاویر

مجمع عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت برای برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی این تشکل سیاسی در شهرستان کرمانشاه برگزار شد. به نقل از روابط عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، جلسه مجمع عمومی این تشکل سیاسی برای تعیین اعضای شورای مرکزی در شهرستان کرمانشاه برگزار شد. در این جلسه که با حضور فعالان سیاسی و رسانه ای کرمانشاه برگزار…

انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در استان مرکزی برگزار شد+ تصاویر

جلسه مجمع عمومی این تشکل سیاسی برای تعیین اعضای شورای مرکزی در شهرستان اراک برگزار شد. در این جلسه که با حضور فعالان سیاسی و رسانه ای زنجان برگزار شد، جمعی از چهره های مؤثر و فعال سیاسی برای عضویت در شورای مرکزی نامزد شدند و با برگزاری انتخابات در میان اعضای مجمع عمومی، شورای جدید، اعضای خود را برای…

انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در استان چهارمحال بختیاری برگزار شد

مجمع عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت برای برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی این تشکل سیاسی در شهرستان شهرکرد برگزار شد. این جلسه با حضور فعالان سیاسی و رسانه ای جمعیت پیشرفت و عدالت برگزار و جمعی از چهره های مؤثر و فعال سیاسی برای عضویت در شورای مرکزی نامزد شدند و با برپایی انتخابات میان اعضای مجمع عمومی، شورای جدید،…

اولین جلسه جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا

دکتر خلیفه خلقی پور بعنوان دبیرجمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی حوزه انتخابیه بویراحمد ودنا انتخاب گردید. در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۸ جلسه شورای مرکزی استان کهگیلویه وبویراحمد و حوزه انتخابیه بویراحمد ودنا برای انتخاب دبیر برگزار گردید. در این جلسه اعضای شورای مرکزی نظرات خود را پیرامون مانیفست نواصولگرایی و مجلس نو و استفاده از ظرفیت های مختلف…

انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت در شهرستان خرمشهر برگزار شد

مجمع عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت برای برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی این تشکل سیاسی در استان خوزستان، شهرستان خرمشهر برگزار شد در این جلسه که با حضور فعالان سیاسی و رسانه ای برگزار شد، جمعی از چهره های مؤثر و فعال سیاسی برای عضویت در شورای مرکزی نامزد شدند و با برگزاری انتخابات در میان اعضای مجمع عمومی، شورای…