جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی – جمعیت پیشرفت و عدالت

جمعیت پیشرفت و عدالت

انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در استان کردستان برگزار شد

مجمع عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت برای برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی این تشکل سیاسی در استان کردستان برگزار شد. به نقل از روابط عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، جلسه مجمع عمومی این تشکل سیاسی برای تعیین اعضای شورای مرکزی در شهرستان سنندج، کامیاران و دیواندره برگزار شد. در این جلسه که با حضور فعالان سیاسی و رسانه…

انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در شهرستان ایذه برگزار شد

مجمع عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت برای برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی این تشکل سیاسی در استان خوزستان برگزار شد. به نقل از روابط عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، جلسه مجمع عمومی این تشکل سیاسی برای تعیین اعضای شورای مرکزی در شهرستان ایذه برگزار شد. در این جلسه که با حضور فعالان سیاسی و رسانه ای ایذه برگزار…

انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در استان کردستان برگزار می‌شود

انتخابات اعضای شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در استان کردستان برگزار خواهد شد. انتخابات اعضای شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت در استان کردستان، شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره برگزار خواهد شد. انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در استان کردستان و در شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره به ترتیب زیر می باشد: شهرستان…

انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در شهرستان کوهدشت برگزار می‌شود

انتخابات اعضای شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در استان لرستان برگزار خواهد شد. انتخابات اعضای شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت در استان لرستان، شهرستان کوهدشت برگزار خواهد شد. انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در شهرستان کوهدشت، در روز چهارشنبه، مورخ 1398/05/2 از ساعت 17 بعدازظهر در مسجد امام رضا(ع) واقع در شهرک امام خمینی(ره)…

انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در شهرستان الیگودرز برگزار شد+ تصاویر

مجمع عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت برای برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی این تشکل سیاسی در استان لرستان برگزار شد. به نقل از روابط عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، جلسه مجمع عمومی این تشکل سیاسی برای تعیین اعضای شورای مرکزی در شهرستان الیگودرز برگزار شد. در این جلسه که با حضور فعالان سیاسی و رسانه ای الیگودرز برگزار…

انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در شهرستان درود و ازنا برگزار شد

مجمع عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت برای برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی این تشکل سیاسی در استان لرستان برگزار شد. به نقل از روابط عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، جلسه مجمع عمومی این تشکل سیاسی برای تعیین اعضای شورای مرکزی در شهرستان درود و ازنا برگزار شد. در این جلسه که با حضور فعالان سیاسی و رسانه ای…

انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در استان اردبیل برگزار شد+ تصاویر

مجمع عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت برای برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی این تشکل سیاسی در شهرستان اردبیل برگزار شد. به نقل از روابط عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، جلسه مجمع عمومی این تشکل سیاسی برای تعیین اعضای شورای مرکزی در شهرستان اردبیل برگزار شد. در این جلسه که با حضور فعالان سیاسی و رسانه ای اردبیل برگزار…

انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در استان فارس برگزار شد+ تصاویر

مجمع عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت برای برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی این تشکل سیاسی در شهرستان شیراز برگزار شد. به نقل از روابط عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، جلسه مجمع عمومی این تشکل سیاسی برای تعیین اعضای شورای مرکزی در شهرستان شیراز برگزار شد. در این جلسه که با حضور فعالان سیاسی و رسانه ای شیراز برگزار…

انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در استان کرمانشاه برگزار شد+ تصاویر

مجمع عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت برای برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی این تشکل سیاسی در شهرستان کرمانشاه برگزار شد. به نقل از روابط عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، جلسه مجمع عمومی این تشکل سیاسی برای تعیین اعضای شورای مرکزی در شهرستان کرمانشاه برگزار شد. در این جلسه که با حضور فعالان سیاسی و رسانه ای کرمانشاه برگزار…

انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در استان مرکزی برگزار شد+ تصاویر

جلسه مجمع عمومی این تشکل سیاسی برای تعیین اعضای شورای مرکزی در شهرستان اراک برگزار شد. در این جلسه که با حضور فعالان سیاسی و رسانه ای زنجان برگزار شد، جمعی از چهره های مؤثر و فعال سیاسی برای عضویت در شورای مرکزی نامزد شدند و با برگزاری انتخابات در میان اعضای مجمع عمومی، شورای جدید، اعضای خود را برای…