جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی

2-1

جوان گرایی یا جوان فریبی

برنامه نسل امروز با موضوع جوانگرایی یا جوانفریبی به بررسی جایگزینی نیروهای جوان به‌ جای نیروهای سال‌خورده در مسئولیت‌ها پرداخته که با حضور اسدالله بادامچیان،…

4-1

بیانیه جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی به مناسبت روز جهانی قدس
پیام‌ روز قدس نابودی قریب الوقوع رژیم صهیونیستی است

جمعیت پیشرفت و عدالت با دعوت از مردم برای حضور پرشور در روز جهانی قدس و حمایت از مردم مظلوم فلسطین بیانیه‌ای صادر و تاکید کرد: خداوند متعال را شاکریم که توفیق بهره از ماه…

1-1
5
4
3
2
1
p1