جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی

2-1

در نامه کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت مطرح شد:
چه کسانی مانع «اراده» بانک مرکزی هستند؟

[megadesc] کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در نامه‌ای به ریس کل بانک مرکزی با طرح این سؤال که چه کسانی مانع «اراده» بانک مرکزی برای نجات مردم…

4-1
5
4
3
2
1
p1