جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی

2-1
4-1
1-1

جلسه کمیته موقت برگزاری مجمع عمومی در اهواز

جلسه کمیته موقت برگزاری مجمع عمومی ۱۵ اسفند در اهواز برگزارشد. در این جلسه به توضیح شیوه ی برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی در فروردین۹۸ و  تبیین مانیفست نواصولگرایی پرداخته شد.    

5
4
3
2
1
p1