جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی

2-1
4-1
1-1

انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت در استان مازندران برگزار شد

مجمع عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت برای برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی این تشکل سیاسی در استان مازندران برگزار شد در این جلسه که با حضور فعالان سیاسی و رسانه ای مازندران برگزار شد، جمعی…

انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت در شهرستان زاهدان برگزار شد

مجمع عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت برای برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی این تشکل سیاسی در شهرستان زاهدان برگزار شد. در این جلسه که با حضور فعالان سیاسی و رسانه ای زاهدان برگزار شد، جمعی…

5
4
3
2
1
p1