جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی

2-1
4-1
1-1

انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت در سلسله و دلفان برگزار شد

مجمع عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت برای برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی این تشکل سیاسی در شهر رشت استان لرستان برگزار شد در این جلسه که با حضور فعالان سیاسی و رسانه ای شهرستان سلسله…

5
4
3
2
1
p1