جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی

2
4
1

انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در استان کرمان برگزار می شود

انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در حوزه انتخابیه کرمان و راور برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی انتخابات مجمع عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی حوزه انتخابیه کرمان و راور،در تاریخ…

انتخابات اعضای شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت در استان مازندران برگزار می‌شود

انتخابات اعضای شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در استان مازندران برگزار خواهد شد. انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در شهرستان شیرگاه، سوادکوه، قائمشهر و کیاکلا برگزار خواهد شد بنا به…

5
4
3
2
1
p1