جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامیآبان ۱۳۹۹ - جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی

ماه: آبان ۱۳۹۹

محمدسعید احدیان دبیرکل شد
انتخاب دبیرکل جدید جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی

در جلسه شوراي مركزي جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسلامي مورخ ٩٩/٥/٢٠ با استعفاي جناب اقای دكتر محسن پيرهادي به دليل مشغله هاي کاری به عنوان عضو هیأت رئیسه مجلس و در راستاي انجام وظايف نمايندگي مردم شريف تهران در مجلس شوراي اسلامي از سمت دبيركلي حزب با اكثريت آرا شوراي مركزي موافقت گرديد. و در ادامه جلسه جناب اقای…